PGD-780 - 安城安娜2015年番号 失禁おもらし女教師

PGD-780 - 安城安娜2015年番号 失禁おもらし女教師

咽喉红肿腐破,口烂目痛耳胀。 子云∶“泽芷以养鼻”。

远志,水火并补,迨交坎离,而成既济者耶?前一类,是治疗功效,大致相若的,即某某可代某某。

苦寒之性,虚寒者禁用,肾家真阴虚者,亦忌之。 就所录各条来看,有很多代用之品,并未本草书。

心主镇定,邪不能侵。多伍桔梗、陈萝卜英、金莲花等用。

道书载其功能,洵服食之佳品。入太阳、阳明,清热下降,故主治如上。

而寒热宜求,温疟与惊恚莫缺。又以制过针砂一两,入干漆灰半钱、香附三钱,合平胃散五钱,蒸饼为丸,汤酒任下,治疗与温中丸不殊。

Leave a Reply