ONEZ-104 - 美咲摩耶2017年番号 #東京なまなかだし

ONEZ-104 - 美咲摩耶2017年番号 #東京なまなかだし

至助胆之药,舍白芍、山栀无他味也。  盖毒瓦斯何地蔑有,湿热乃天地所成,正不可分南北也。

此方补气以升提,则气举于上焦,一身之滞气自散。夫肾为作强之官,技巧出焉,藏精与志者也。

 阳火者,水中之火也。 肾涸不能化髓,骨中所以空虚也。

亦不必专治脾土,治肝木而已。  人见小儿头摇手劲等症,毋论其虚实,投以抱龙丸,不效改用牛黄丸,又不效乃用金石、脑麝香窜之药,以开其窍而镇其惊,无不立亡。

人有一时中邪,目见鬼神,口出胡言,或说刀斧砍伤,或言弓矢射中,满身疼痛,呼号不已,人亦以为中邪,谁知是中肺气之邪乎。倘不补心肾,惟事止汗,汗不能止,必且轻变重而重变危矣。

况因内外之伤以成瘀,欲其不化为痢难矣。夫五脏六腑之水,皆赖肾火以化之也。

Leave a Reply